email
PL | EN | DE

Działalność B+R

Firma KONSTRUKTION za jeden z celów polityki strategicznej uznaje ROZWÓJ. Dlatego nawiązuje współpracę z jednostkami naukowymi.

Zrealizowane projekty

  1. W roku 2015 firma zrealizowała projekt pt. Wzrost konkurencyjności firmy Konstruktion Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowego produktu na rynek międzynarodowy.
    Wartość kosztów kwalifikowanych wyniosła 6 721 625,64 zł, projekt dofinansowany został w ramach działania 2.1.A Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
    Celem projektu był wzrost innowacyjności i konkurencyjności Wnioskodawcy dzięki wprowadzeniu na rynek nowych produktów, tj. kompletnych konstrukcji montażowych, oraz zwiększenie wydajności procesu produkcyjnego.
    Zakres rzeczowy projektu obejmował zakup 4 nowych maszyn: przecinarki plazmowej, robota spawalniczego, 2 szt. centrów obróbczych  ze sterowaniem do frezowania precyzyjnego, jak również licencji na patent oraz wzór użytkowy od partnera biznesowego.
  2. W roku 2007 firma zrealizowała projekt pt. Zwiększenie oferty produktowej.
    Celem projektu był rozwój przedsiębiorstwa i zwiększenie mocy produkcyjnych poprzez zakup maszyny MAZAKH-500. Wartość projektu wynosiła 292 800 zł, projekt dofinansowany został ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 w ramach działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.

Partnerzy

Akademia Górniczo-Hutnicza
Instytut Spawalnictwa

W ramach działalności naukowo-badawczej jednostka realizuje następujące projekty