email
PL | EN | DE

ADAPTSYS

Inteligentny, adaptacyjny system kontroli jakości i wspomagania optymalizacji produkcji systemów montażu precyzyjnego oparty na sztucznej inteligencji i rzeczywistości rozszerzonej

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0031/21
Wartość projektu: 4 748 819.20 PLN
Kwota dofinansowania: 2 603 687.68 PLN
Lider: Konstruktion Sp. z o.o.
Konsorcjant: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Kierownik B+R: dr hab. Danuta Szeliga, prof. AGH
Okres realizacji projektu: 1.07.2021–31.12.2023

Cel projektu

Głównym celem projektu jest opracowanie i zastosowanie w warunkach przemysłowych inteligentnego, adaptacyjnego systemu wspomagającego kontrolę jakości i optymalizację produkcji systemów montażu precyzyjnego opartego o sztuczną inteligencję (AI, ang. Artificial Intelligence) i rzeczywistość rozszerzoną (AR, ang. Augmented Reality). Opracowane rozwiązanie pozwoli na operacyjne projektowanie zmian w procesach jednostkowych pod kątem jakości wyrobu końcowego.